Να ο πραγματικός και σημαντικός ρόλος της εκκλησίας!

Πολύ καλό παράδειγμα και για τη δική μας εκκλησία!Πριν από μερικά χρόνια, η Γεωργία, είχε το χαμηλότερο ποσοστό γεννήσεων στον κόσμο. Από φέτος όμως κάτι άλλαξε, και αυτό οφείλεται στην εκκλησία, που αποφάσισε...
να βαφτίζει το τρίτο παιδί κάθε οικογένειας. Ο προκαθήμενος της εκκλησίας της Τυφλίδας, Ηλίας Β', θα πραγματοποιήσει ομαδικές βαπτίσεις τον Απρίλιο σε μια φουσκωτή κολυμπήθρα στην μητρόπολη. Οι κάτοικοι της Γεωργίας θεωρούν μεγάλη τιμή να βαπτίζεται το παιδί τους από τον Αρχιεπίσκοπο, και φυσικά να βοηθούνται οικονομικά, προκειμένου να αυξηθεί ο πληθυσμός των ορθοδόξων της χώρας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: