Στειρώνουν 10.000 Κινέζους - Έθνος

Στειρώνουν 10.000 Κινέζους - Έθνος: "


Στειρώνουν 10.000 Κινέζους
Έθνος
Για τις ανύπαντρες γυναίκες, η άμβλωση είναι επιβεβλημένη. Το 2000 καταγράφηκε ένα απίστευτο γεγονός, σύμφωνα τουλάχιστον με τα δυτικά μέσα ενημέρωσης. ...

"