Τα έμβρυα νιώθουν πόνο

στην έκτρωση ,ανακαλύπτει μια ιατρική έκθεση στην Αγγλία και πριν τις 24 εβδομάδες. Αυτό για όσους για όσους γιατρούς πλανώντες και πλανόμενοι ισχυρίζονται ότι τα έμβρυα δεν καταλαβαίνουν τίποτα .


read more | digg story

ετσι επιβεβαιώνεται ο γιατρός Ναθανσον στο φίλμ "σιωπηλή κραυγή" όπου δείχνει ότι οι παλμοί του εμβρύου από 140 ανεβαίνουν στους 200 μόλις αντιληφθεί ότι επίκειται ο φόνος του . Ας τα βλέπουν οι φεμινίστριες και οι "γιατροί" οι οποίοι ελαφρά τη καρδία προτρέπουν τις πελάτισες τους να κάνουν έκτρωση .

Δεν υπάρχουν σχόλια: