Εαν αποδεχτούμε ότι μια μητέρα μπορεί

να σκοτώνει το παιδί της , τότε πως μπορούμε να πούμε στους άλλους να μην αλληλοσκοτώνονται?

αδελφή Τερέζα

Δεν υπάρχουν σχόλια: