αυξάνει η πιθανοτήτα κατά 61% η γυναίκα

να εμφανίσει το μετατραυματικό σύνδρομο με κατάθλιψη , πόνο και διαταραχές ύπνου μετά από μια έκτρωση

read more | digg story

Δεν υπάρχουν σχόλια: