παρουσίαση έκτρωσης 1ου τριμήνου

video

Ο γιατρός αυτός αγόρασε μια εκτρωτική κλινική και τη μετέτρεψε σε σχολείο της ζωής . Διδάσκει και νουθετεί κατά των εκτρώσεων και υπέρ της ζωής !
Με αυτούς τους ανθρώπους θα συγκριθούμε !

Δεν υπάρχουν σχόλια: