βιομηχανία εκτρώσεων

βιομηχανία εκτρώσεων

η μεγαλύτερη βιομηχανία εκτρώσεων στην αμερική ονομάζεται Planned Parenthood μεταφρασμένα Κέντρο Οικογενειακού Προγραμματισμού, με πολλή μεγαλη κερδοφορία και κρατική υποστήριξη .

Δεν υπάρχουν σχόλια: